חדר כושר מאובזר

הדרכה צמודה

מגוון מכשירי כוח

חוויה חיובית

מכשירים ארוביים

שעות גמישות

הרמת משקולות

חניה צמודה בשפע

077-6473108